27 oktober 2021

Hoogbegaafd onderwijs is een brede categorie van onderwijspraktijken, theorieën en praktijken die worden gebruikt bij het onderwijzen van kinderen die worden geïdentificeerd als hoogbegaafd of intelligent. Dit type onderwijs verschilt sterk van de traditionele onderwijs- en opvoedingsmethoden van een kind. Het wijkt ook af van de methoden die in het reguliere curriculum worden gebruikt. Het concept van dit veld is verreikend en gaat verder dan de gebruikelijke reikwijdte van wat we vandaag zien. Hoogbegaafd onderwijs verwijst naar een benadering van onderwijs die onder meer de integratie omvat van vele educatieve praktijken en strategieën waarvan bekend is dat ze de intellectuele en emotionele ontwikkeling van een kind bevorderen.

Benadering van lesgeven

De benadering van lesgeven en leren die door de beweging voor begaafd onderwijs werd aangenomen, was baanbrekend. Deze nieuwe aanpak heeft in grote mate bijgedragen aan het positieve resultaat waar veel poortstudenten van genieten. Er zijn veel theorieën die hun inspiratie halen uit de ideeën van het zogenaamde ‘slagboom-proces’. Een daarvan is de overtuiging dat emotionele intelligentie en intellectueel potentieel direct met elkaar verbonden zijn. Deze visie werd voor het eerst gepresenteerd door Edward Said in zijn boek ‘The Age of Em’ en is sindsdien overgenomen en toegepast door verschillende andere opvoeders en onderzoekers. Een manier waarop dit idee wordt overgenomen, is de toepassing van wat het “graded slagboom“-systeem wordt genoemd.

Vaardigheden kennen die nodig zijn voor elke poortkandidaat

Door de vaardigheden te kennen die nodig zijn voor elke poortkandidaat, kan de school de kandidaten goed beoordelen. Degenen die hoog genoeg scoren, kunnen toegang krijgen tot de Universiteit van Phoenix. Andere studenten kunnen zelfs in aanmerking komen voor toelating tot Ivy League colleges zoals Harvard, Yale of Cambridge. Voor de ouders van deze slimme en getalenteerde kinderen is er goed nieuws. De University of Phoenix biedt nu de zogenaamde Virtual High School of VA School aan, waarmee hun toekomstige studenten virtuele lessen kunnen volgen terwijl ze thuis werken, studeren en andere verantwoordelijkheden vervullen.