23 september 2021
sfeervol wonen

WOZ waarde Utrecht wordt gebruikt voor meerdere belastingen

De WOZ waarde van je woning wordt vastgesteld door de gemeente. Dit bedrag is gelijk de ondergrond voor meerdere belastingheffingen. Daarom is het zaak dat je, wanneer je de WOZ waarde Utrecht ontvangt, deze goed controleert op juistheid. Het is algemeen bekend dat De WOZ waarde Utrecht altijd hoger uitvalt dan deze in werkelijkheid is. Gemeentelijke taxateurs taxeren jaarlijks vele, maar lang niet alle woningen. Dat hoeft ook niet want in een gemeente staan veel dezelfde woningen, soms hele straten die hetzelfde zijn. Voor het vaststellen van de WOZ waarde worden woningen met elkaar vergeleken. Ook wordt bijgehouden wat woningen bij de verkoop hebben opgebracht. Al deze gegevens worden in een speciaal systeem ingevoerd. Zo wordt voor elk huis een WOZ waarde bepaald. Je kunt zelf nagaan met welke woningen jouw huis is vergeleken en zo alle gegevens controleren.

De WOZ waarde Utrecht is bepalend voor meerdere belastingen

Als je denkt dat het niet zo erg is als de WOZ waarde Utrecht te hoog is, dan heb je het mis. Het bedrag van de WOZ waarde wordt namelijk ook gebruikt als richtlijn voor het heffen van meerdere belastingsoorten. Denk hierbij aan:

·         Onroerende zaakbelasting (OZB)

·         Waterschapsbelasting

·         Vermogensbelasting

·         Roerende ruimtebelasting

·         Inkomstenbelasting

Hoe hoger de WOZ waarde van je woning hoe hoger deze belastingaanslagen zijn. Er zijn meerdere redenen om bezwaar WOZ waarde Utrecht in te dienen zoals:

–       Gebrekkig of achterstallig onderhoud

–       Gedateerde badkamer of keuken

–       Ongunstige omgevingsfactoren (veel verkeer, fabriek in de buurt)

–       Asbest in de woning

–       Overlast door café of opvanghuis

Klopt de WOZ waarde niet?

Je ziet dat het niet gek is als de WOZ waarde Utrecht niet klopt. Dat is ook de reden dat veel mensen bezwaar aantekenen. Tegenwoordig zie je dat veel mensen bezwaar aan laten tekenen. Dan vraag je een bezwaarmakers bureau om dit voor je te doen. Dat is overigens geheel gratis. Het bezwaarmakers bureau kan dit gratis doen omdat zij, bij honorering van het bezwaar, betaald krijgen van de gemeente. Je hoeft ook niets te betalen als het bezwaar niet toegekend wordt. Zij nemen dan de kosten voor eigen rekening. Een bezwaarmakers bureau heeft taxateurs en juristen in dienst die zijn gespecialiseerd in bezwaar- en beroepsprocedures en daarmee al jarenlang ervaring hebben. Meld je aan en geef ook aan waarom je denkt dat de WOZ waarde Utrecht te hoog is. Zij bekijken of jouw aanvraag in behandeling genomen kan worden.

Hoe gaat het bezwaarmakers bureau bezwaar indienen

Allereerst vragen de medewerkers van het bezwaarmakers bureau om hun te machtigen om namens jou bezwaar in te dienen. Omdat het bezwaar binnen 6 weken na dagtekening van de aanslag WOZ waarde Utrecht binnen moet zijn vragen zij uitstel van de bezwaar datum aan. Ze vragen ook gelijk het taxatierapport op bij de gemeente. Ze weten welke argumenten je hebt gegeven voor het bezwaar en vragen daarbij om foto’s. Een taxateur bekijkt het taxatierapport en de foto’s en met alle gegevens maken ze een juridisch getoetst bezwaarschrift op dat ze onderbouwen met foto’s. Dit sturen dit naar de gemeente. De gemeente heeft tot het eind van het jaar waarin bezwaar wordt aangetekend om te antwoorden.

Wil je hulp bij het bezwaarmaken? Vraag dan via bezwaarmaker.nl om hulp!